O firmě    Novinky     Kontakty     Zaměstnání


TIPA a.s., divize TELEKOM

Divize TELEKOM vznikla v roce 1990 jako nedílná součást akciové společnosti TIPA s hlavním sídlem v Třebíči. Od doby vzniku prošla divize TELEKOM vývojem, který kopíroval podmínky a požadavky českého trhu. Jako soukromá firma postavená na ryze českém kapitálu se stala pevnou součástí tuzemského trhu a to nejen v regionální působnosti, ale díky specializaci na rozsáhlejší projekty i v celostátním měřítku.

Podnikatelským cílem divize TELEKOM, která v současné době zaměstnává cca 75 pracovníků a spolupracuje s celou řadou subdodavatelských firem je uspokojit zákazníky jak dodávkou kvalitních technologií, tak i odpovídajícím provedením všech prací, které souvisí s jednotlivými zakázkami, počínaje předprojektovou přípravou přes navržení optimálního řešení a realizaci až po záruční a pozáruční servis. O přibližování se k tomuto cíli svědčí skutečnost, že v divizi TELEKOM byl zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997.

Politika jakosti a EMS divize TELEKOM TIPA a.s.